Pelety - palivo budoucnosti?

Pelety - palivo budoucnosti?

Pelety slouží jako náhrada fosilních paliv. Patří mezi nejperspektivnější paliva a podle mnohých odborníků představují palivo budoucnosti. Dřevěné pelety jsou vyráběny lisováním dřevěných pilin a hoblin, a proto jsou označovány jako ekologické topivo. Právě díky lisování se vyznačují nízkým obsahem vody a popele, vydrží proto velmi dlouho hořet.


Pelety
se spalují ve speciálních automatických kotlích či kamnech na pelety a v průběhu jejich spalování nedochází k žádnému uvolňování škodlivin, což je rozhodně velkou výhodou. Mezi největší výhody pelet patří ohleduplnost k životnímu prostředí, bezobslužnost při vytápění, skladnost, snadná manipulace a absence chemických pojiv či jiných znečišťujících látek.
 

Pelety se mohou vyrábět také z rostlinných či zemědělských zbytků, sena, slámy či energetických rostlin. Mají vysokou výhřevnost a předčí některé druhy uhlí. V České republice se za rok vyrobí až 200 tisíc tun dřevěných pelet.
 

Co se týče samotného procesu peletování, nejprve se v sušárnách snižuje obsah vody v pilinách pod 10%. Poté, když je dosaženo stabilní vlhkosti, dochází k drcení suroviny (přítomny nejsou pouze piliny, ale také dřevní zbytky různých velikostí). I přes počáteční sušení musí být surovina povrchově navlhčena, a to hned z několika důvodů. Když se surovina navlhčí, lépe se spojí a energetická náročnost lisování je pak nižší.
 

Do suroviny lze přidat i organická pojiva, jako například kukuřičný škrob. Nakonec dochází k samotnému lisování skrz matricový lis. Při výstupu z  lisu jsou pelety zchlazeny ze 100°C na přibližně 40°C. Poté pelety procházejí separátorem (vibrační síto s průměrem ok do 3,5 mm), ve kterém je od nich oddělen odrol. Ten se následně vrací zpět do lisu s ostatními pilinami, a tak žádný materiál nepřijde na zmar. Poslední stanicí je pak zásobník.