Skripta

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Stavební světelná technika. Přednášky.

skladem
naše cena: 230 Kč
Tento učební text se zabývá jednou ze tří oblastí stavební fyziky, konkrétně stavební světelnou technikou. Skripta...
více info
ks

Ekonomika a management 21

skladem
naše cena: 50 Kč
Ekonomika, stavebnictví v ČR v číslech, investiční projekty, developerství, ekonomická efektivnost investic, elektronické...
více info
ks

English Reader for Architectural Styles

skladem
naše cena: 140 Kč
Anglická čítanka s tématikou stavebních slohů.
více info
ks

Ochrana životního prostředí II

skladem
naše cena: 99 Kč
Z obsahu : právní rámec a právní nástroje v ochraně životního prostředí, nové trendy, základy ekologie a biosféra,...
více info
ks

Zpracování obrazových dat

skladem
naše cena: 80 Kč
Z obsahu: Obrazová data, Geometrické a radiometrické korekce, Zvýreznění obrazu, Klasifikace,..
více info
ks

Desalinační a separační metody v úpravě vody

skladem
naše cena: 280 Kč
Skripta Desalinační a separační metody v úpravě vody se zabývají především separací iontových součástí vody...
více info
ks

Statika II. Řešené příklady

skladem
naše cena: 245 Kč
Předložená skripta jsou určena jako doplňkový materiál pro studium předmětu Statika II na FAST VUT v Brně, kde...
více info
ks

Mapování II

skladem
naše cena: 30 Kč
více info
ks

Železniční stavby 1. 1.část

skladem
naše cena: 330 Kč
Skripta jsou přednostně určena pro předmět přednášený ve 3. ročníku programu Stavební inženýrství (SI), Konstrukce...
více info
ks

Ekotoxikologie

skladem
naše cena: 80 Kč
Základy obecné toxikologie, uvedení hlavních faktorů ovlivňujících působení chemických látek , procesy interakce...
více info
ks

Concrete bridges -Lectures

skladem
naše cena: 300 Kč
Skripta jsou určena pro studenty anglicky vyučovaných předmětů Basis of Bridge Design a Concrete Bridges, současně...
více info
ks

Prvky betonových konstrukcí Modul CM5.Navrh.jednoduch.prvků

skladem
naše cena: 120 Kč
Z obsahu: Poznámky k návrhu prvků a konstrukcí- beton-výztuž-konstrukční prvky.Stropní konstrukce.Vybrané konstrukční...
více info
ks

Vegetační doprovod vodních toků

není skladem
naše cena: 299 Kč
Z obsahu . základní funkce vegetačního doprovodu vodních toků a nádrží - funkce protideflační, ochranná, protierozní,...
více info
ks

Klimatizace

skladem
naše cena: 150 Kč
Podklady pro navrhování klimatizačních zařízení, vlhký vzduch, tepelné zisky, distribuce vzduchu. Klimatizační...
více info
ks