Skripta

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Zpřístupňování lesa vybrané statě I

skladem
naše cena: 180 Kč
Vybrané statě zahrnují teorii a koncepci tvorby lesní dopravní sítě, využití výpočetní techniky při projekčním...
více info
ks

Betonové základové a opěrné konstrukce

skladem
naše cena: 350 Kč
Skriptum se zabývá základovými konstrukcemi z hlediska únosnosti použitého konstrukčního materiálu - betonu, železobetonu. Jsou...
více info
ks

Zdravotnické stavby

skladem
naše cena: 570 Kč
Nemocnice, léčebné lázně , ambulantní péče - typologie. Příklady již realizovaných staveb - Dětská poliklinika...
více info
ks

Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování betonových konstrukcí

skladem
naše cena: 399 Kč
Skriptum obsahuje nejnutnější informace z platných současných evropských norem : ČSN EN 1990 Zásady navrhování...
více info
ks

Ekonomika a management 13

skladem
naše cena: 250 Kč
Podstata ekonomiky a managementu stavebního podniku a stavebního díla.
více info
ks

Materiálové inženýrství I

skladem
naše cena: 280 Kč
Z obsahu : Beton - struktura betonu - vysokopevnostní a vysokohodnotný beton, lehčené hmoty, polymery, vyztužené polymery....
více info
ks

Zkoušení izolačních materiálů

skladem
naše cena: 50 Kč
Skripta jsou rozdělena do 4 základních kapitol: Izolace proti vodě a vlhkosti,Tepelně izolační materiály, Zvukoizolační...
více info
ks

Pozemní stavitelství III Šikmé a strmé střechy

skladem
naše cena: 400 Kč
Z obsahu : Krovové soustavy šikmých a strmých střech - hambalková, Ránkova, soustavy vaznicové, soustava Vlašská,...
více info
ks

Říční typy I - horní tok. Úvod do problematiky úprav toků

není skladem
naše cena: 380 Kč
Úvod do problematiky úprav toků. Z obsahu : pramenná oblast, podhorská bystřina, potoční koryto, podhorský tok,.... Přílohy:...
více info
ks

Ocelové mosty. Cvičení

skladem
naše cena: 140 Kč
Obsah : Zadání - návrh - posouzení Zatížení na celý most Zatížení na 1 nosník Posouzení v MSÚ Posouzení...
více info
ks

Zpracování pevných odpadů

skladem
naše cena: 220 Kč
Vznik a druhy odpadů, komunální odpady, průmyslové odpady,základní postupy úpravy odpadů, způsoby znaškodňování...
více info
ks

Concrete bridges -Lectures

skladem
naše cena: 400 Kč
Skripta jsou určena pro studenty anglicky vyučovaných předmětů Basis of Bridge Design a Concrete Bridges, současně...
více info
ks

Betonové mosty 1 - přednášky

skladem
naše cena: 260 Kč
Z obsahu: mostní názvosloví, prostorové uspořádání mostů a jejich otvorů, konstrukční řešení mostních objektů,...
více info
ks

Zeleň v historii města

skladem
naše cena: 260 Kč
Tato skripta obsahově vycházejí z disertační práce "Zeleň ve vývoji našich historických měst". Zabývá se především...
více info
ks