Skripta

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Železniční stavby 1. 1.část

není skladem
naše cena: 280 Kč
Skripta jsou přednostně určena pro předmět přednášený ve 3. ročníku programu Stavební inženýrství (SI), Konstrukce...
více info
ks

Ekotoxikologie

není skladem
naše cena: 250 Kč
Základy obecné toxikologie, uvedení hlavních faktorů ovlivňujících působení chemických látek , procesy interakce...
více info
ks

Dynamika geotechnických konstrukcí

není skladem
naše cena: 240 Kč
Skripta jsou určena jako základní učební pomůcka pro předmět Dynamika geotechnických konstrukcí magisterského...
více info
ks

Ekonomika a management 21

skladem
naše cena: 80 Kč
Ekonomika, stavebnictví v ČR v číslech, investiční projekty, developerství, ekonomická efektivnost investic, elektronické...
více info
ks

English Reader for Architectural Styles

skladem
naše cena: 150 Kč
Anglická čítanka s tématikou stavebních slohů.
více info
ks

Vodní cesty. Navrhování plavebních komor

skladem
naše cena: 159 Kč
Z obsahu: Provoz na vodních cestách a jeho vývoj, Pravidla na vnitrozemských cestách, Plavební komory, Vrata plavebních...
více info
ks

Lesní cesty - cvičení

skladem
naše cena: 300 Kč
Při sestavování těchto skript bylo dbáno na shodu s platnými normami, správnost grafických příloh a přehledné...
více info
ks

Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I. Zdravotní technika

skladem
naše cena: 190 Kč
Problematika zásobování vodou a odvodnění objektů v rámci vnitřních rozvodů. Z obsahu . Vnitřní vodovod...
více info
ks

Architektura let 1750-1918 a Olomouc

skladem
naše cena: 99 Kč
Z obsahu : Architektura 19. stol. jako součást kulturního dědictví Evropy - ochrana památek novější architektury,...
více info
ks

Statika II. Řešené příklady

skladem
naše cena: 250 Kč
Předložená skripta jsou určena jako doplňkový materiál pro studium předmětu Statika II na FAST VUT v Brně, kde...
více info
ks

Betonové vícepodlažní a halové konstrukce

skladem
naše cena: 379 Kč
V dnešní praxi se navrhují železobetonové konstrukce podle EN 1992-1-1, která byla převzata jako ČSN 1992-1-1 Tato...
více info
ks

Požární bezpečnost staveb

skladem
naše cena: 350 Kč
Tato publikace je zaměřena především na řešení požární bezpečnostri nevýrobních objektů. Z obsahu : Základní...
více info
ks

Speciální zakládání staveb 1. díl

není skladem
naše cena: 200 Kč
Zásady navrhování základových konstrukcí, hlubinné základy, vrtané piloty, mikropiloty, injektáže klasické, trysková...
více info
ks

Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod

skladem
naše cena: 260 Kč
Publikace se věnuje fotogrammetrii, 3D skenování, georadarovému průzkumu, moderní panoramatické fotografii a využití...
více info
ks