Voda,vodohospodářské stavby, odvodňování staveb

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Ryby, rybníky, rybníkářství. Historie a tradice rybníkářství v Čechách

není skladem
naše cena: 380 Kč
Kniha představuje český rybník jako fenomén,který spoluvytváří českou krajinu, dává obživu a práci lidem,...
více info
ks

Voda v České republice

skladem
naše cena: 530 Kč
Cílem knihy je ukázat nejrůznější podoby vody, krásu vodních útvarů. Z obsahu : Vodní bohatství - oběh...
více info
ks

Voda pro všechny. Vodárenské soustavy v ČR

skladem
naše cena: 390 Kč
Z obsahu : Povodí Labe - přírodní poměry, z historie využívání povrchových vod, řízení odtokových poměrů,...
více info
ks

Vodní cesty. Navrhování plavebních komor

skladem
naše cena: 159 Kč
Z obsahu: Provoz na vodních cestách a jeho vývoj, Pravidla na vnitrozemských cestách, Plavební komory, Vrata plavebních...
více info
ks

Městské vody 2012

skladem
naše cena: 550 Kč
Jedná se o sborník přednášek, konference s mezinárodní účastí konané v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích...
více info
ks

VODA. Včera, dnes a zítra.

skladem
naše cena: 279 Kč
Strhující vyprávění o nejvzácnější tekutině světa Ve volném pokračování úspěšného titulu O lidech a vodě...
více info
ks

Geodiverzita a hydrodiverzita

skladem
naše cena: 360 Kč
Hlavní text této knihy představuje inventuru různých hornin a reliéfů, které určují či alespoň ovlivňují biologii...
více info
ks

Zdravotní vodohospodářské stavby. Akumulace vody - vodojemy

skladem
naše cena: 130 Kč
[Zdravotní vodohospodářské stavby - Akumulace vody - vodojemy, pro 4. ročník SOŠ stavebních - náhled č. 1] Zahrnuje...
více info
ks

Základy úpravy a čištění vod

není skladem
naše cena: 430 Kč
Základní procesy a postupy pro úpravu vody, doprava a rozvod vody, potřeba vody, akumulace vody ve vodojemech, spotřeba...
více info
ks

Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářst

skladem
naše cena: 300 Kč
Publikace je zaměřena na aplikace moderních informačních a znalostních technologií ve vodním hospodářství. Kniha...
více info
ks

Hydrotechnické stavby 2 .Vodní cesty

skladem
naše cena: 220 Kč
Vodní doprava, vodní cesty, plavební dtráhy a splavňování toků, dispoziční řešení zdymadel, objekty na průplavech...
více info
ks

Městské vody 2013

skladem
naše cena: 550 Kč
Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí. Z obsahu . Vývoj investic v odboru vodovodů a kanalizací Budoucí...
více info
ks

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

skladem
naše cena: 580 Kč
Publikace seznamuje s postupy, principy a zásadami návrhu užívání, retence a inflitrace dešťové vody. Tato opatření...
více info
ks

Hodnocení a obnova vodárenských sítí

skladem
naše cena: 370 Kč
Publikace pojednává o krizovém plánování se zaměřením na zásobování vodou, o vodním ekosystému v České republice...
více info
ks