Zajímavosti

Zajímavosti

Historie betonu, doba Římská

Historie betonu, doba Římská

20. květen

Beton je stále velmi populární stavební materiál a i v minulosti se pyšnil poměrně pevnou pozicí. Jeho nejrůznější variace hrály hlavní...

celý článek
Moderní architektura I

Moderní architektura I

20. duben

Knihy jsou studnicí moudrosti. Už po staletí do nich sepisujeme všechno, co známe a to, co chceme předat dál nebo dokonce uchovat pro příští...

celý článek
Světlo

Světlo

9. březen

Světlo je označováno za viditelnou část elektromagnetického záření, přičemž vlnové délky světla leží mezi vlnovými délkami ultrafialového...

celý článek
Památková péče

Památková péče

2. únor

Památková péče se snaží zachovat movité a nemovité kulturní dědictví. Provádí se zejména prostřednictvím restaurování a rekonstrukce...

celý článek
Makrobiotika

Makrobiotika

4. leden

Makrobiotika představuje životní styl, který je založen na taoistickém učení jin a jang. Zároveň může být tento životní styl vhodný pro...

celý článek
Lasery

Lasery

2. prosinec

Lasery představují optické zdroje elektromagnetického záření. Princip laseru byl popsán již v roce 1917 Albertem Einsteinem, nicméně první...

celý článek
Kanalizace

Kanalizace

4. listopad

Kanalizace představuje soustavu trubních rozvodů a i dalších zařízení a budov, díky kterým je odpadní voda odváděna z nemovitostí (či veřejného...

celý článek
Vila Tugendhat

Vila Tugendhat

2. říjen

Vila Tugendhat, která se nachází v Brně, je zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO od roku 2001 a patří mezi nejvýznamnější...

celý článek
Čistírny

Čistírny

1. září

Čistění odpadních vod představuje proces zlepšování kvality vody. S čistírnami odpadních vod se lze setkat na různých místech. Jednak v blízkosti...

celý článek
Studny

Studny

6. srpen

Studny představují druh podzemní stavby a slouží k jímání a odběru podzemní vody. Všeobecně se rozlišují studny s volnou hladinou a studny...

celý článek
1 2 3 4