Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů lisí rourou EFFC/DFI NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství ČKAIT
Počet stran 52
Rok 2017
Vydání 1.
dostupnost skladem 2 ks
Cena: 390 Kč s DPH
Dříve: 410 Kč Sleva 5%
ks

Podrobný popis produktu Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů lisí rourou EFFC/DFI

Překlad této příručky iniciovala Asociace dodavatelů speciálního zakládání (ADSZS) k prospěchu všech, kteří se účastní řešení specifi ckých problémů betonáže hlubinných základů. Jako člen Evropské federace dodavatelů zakládání (EFFC) se ADSZS zúčastnila mezinárodních diskusí o nově vznikajících problémech s touto betonáží od počátku jejich výskytu. Došlo k tomu s nástupem nových receptur a postupů výroby betonu, zhruba v první dekádě nového století. Závažnost vznikajících poruch betonů a jejich narůstající četnost naléhavě volala po rychlém opatření. Vzhledem k tomu, že se takové problémy projevily celosvětově, došlo k úzké spolupráci s další organizací, sdružující specialisty v oboru zakládání staveb z mimoevropských kontinentů v Institutu hlubinného zakládání (DFI). Společným úsilím byly v roce 2014 soustředěny odborné a materiální zdroje pro zastavení nepříznivého vývoje. Výsledkem je 1. vydání této příručky na jaře 2016 v anglickém znění. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT) prostřednictví Informačního centra ČKAIT aktivně uchopila nabídku ADSZS ke společnému vydání této pomůcky v češtině, aby všem svým členům zajistila potřebný nástroj k odpovědné práci v této náročné oblasti. Spoluprací obou organizací se tak příručka dostává do rukou našich odborníků již na počátku roku 2017. České znění tohoto dokumentu je vázáno úplným převzetím původního podkladu. Vyžádalo si řadu konzultací s odbornými institucemi a experty, aby byl zachycen posun v odborné terminologii, který odpovídá přesunu pozornosti na reologické jevy procesu betonáže. Tomu se ostatně podřizuje celý komplex doporučených postupů přípravy a realizace zhotovení betonu hlubinného základu. Některé změny názvosloví se již projevily i v našich současných revizích souvisejících norem provádění geotechnických konstrukcí speciálního zakládání. V příručce je mnoho původních odkazů na zahraniční literaturu a prameny informací, které není možno pro jejich obsáhlost poskytnout v překladu. Místní odborníci je mohou nejsnáze získat k nahlédnutí v originále prostřednictvím mezinárodní výpůjční služby, kterou zajišťuje Národní technická knihovna v Praze. Řada těchto informací, aplikovaných na tuzemské podmínky, je dostupná v domácí odborné literatuře a zejména v Profesním informačním systému ČKAIT PROFESIS. Celospolečenský prospěch této speciální disciplíny betonáže vyžaduje, aby se nejen odborníci, ale i další odborná veřejnost, seznámily s novými informacemi a převzaly uvedená doporučení do své každodenní praxe. Ing. Jindřich Řičica předseda ADSZS

Další obrázky produktu:

Související produkty

Technologie betonu. 13. konference  CD Technologie betonu. 13. konference CD
cena: 250 Kč detail
zpět