Vila Tugendhat

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat, která se nachází v Brně, je zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO od roku 2001 a patří mezi nejvýznamnější vily na světě. Jedná se o funkcionalistické dílo německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Tento architekt byl považován za jednoho z průkopníků moderní architektury 20. století a usiloval o vytvoření architektonického stylu, ztělesňujícího moderní poválečnou dobu.

Zasloužil se o velké množství staveb v celé Evropě, z nichž byla převážná většina bohužel zničena (vedle vily Tugendhat byl zachován také německý pavilon v Barceloně). Stavba Vily Tugendhat vyšla na 5 milionů Kč. Za tuto částku se v dřívější době dalo postavit až 30 rodinných domů. Díky vysokému rozpočtu bylo při stavbě vily využito různých technologií a moderních materiálů. Vila Tugendhat byla ve své době výjimečná z několika důvodů.

Nosný systém budovy tvoří ocelový skelet (29 ocelových sloupů), stropy tedy nenesou zdi. Díky možnosti spuštění oken do podlahy je zajištěno splynutí interiéru s přírodou. V neposlední řadě je interiér vily vybaven nábytkem navrženým samotným architektem, který je velmi elegantní a působivý.

Vila byla obývána manželi Tugendhatovými pouze do roku 1989. Opustili Československou republiku ze strachu o svůj život (byli Židé) a odvezli s sebou velkou část vybavení. Bohužel byla obsazena německými okupačními úřady a roku 1939 zabavena gestapem. V roce 1942 byla zapsána jako majetek Velkoněmecké říše. Postupem času byly provedeny některé stavební úpravy, jako například zazdění mléčného skla ve vstupní hale či zvýšení komína. V roce 1945 byla vila obsazena Rudou armádou a převážná část vybavení včetně polic byla použita na vytápění, došlo tak k nevyčíslitelným škodám. Od osmdesátých let vila podlehla několika rekonstrukcím, které se snažily o navrácení její původní podoby.