Prováděcí předpisy. Novela stavebního zákona. NOVINKA

Druh Příručka
Vydavatelství Informační centrum
Počet stran 280
Rok 2018
dostupnost skladem 1 ks
Cena: 230 Kč s DPH
Dříve: 250 Kč Sleva 8%
ks

Podrobný popis produktu Prováděcí předpisy. Novela stavebního zákona.

Obsah : Vyhláška č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Další obrázky produktu:

zpět