Hospodaření vodou.Stavební kniha 2019 NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství Informační centrum ČKAIT
Počet stran 128
Rok 2019
Vydání 1
dostupnost skladem 1 ks
Cena: 400 Kč s DPH
Dříve: 430 Kč Sleva 7%
ks

Podrobný popis produktu Hospodaření vodou.Stavební kniha 2019

Jednotlivé příspěvky, sepsané erudovanými odborníky a praktiky v oboru, popisují principy nakládání a hospodaření vodou v jedné části ve volné krajině a následně i ve městech, podrobněji pak v samotných domech. Splolečným jmenovatelem všech uveřejněných článků je retence vody v krajině a možnost jejího ovlivnění. V příspěvcích se jejich autoři zaměřují na definování povrchového odtoku a jeho využitelného množství, stranou neuzůstává ani kvalita těchto vod, které jsou díky zvětšené úživnosti půdy a její erozní náchylnosti značně eutrofizované, což následně v letních měsících vodohospodářům způsobuje nemalé problémy s kvalitou vody v nádržích. Další příspěvky se zaměřují na význam a účel velkých vodních nádrží jako zásobárny vody a proti tomu jsou pak popisována tvz. měkká opatření v krajině / revitalizace a renaturace vodních toků / jako možná varianta těchto ekology negativně vnímaných staveb. Vědomi si faktu, že nejen krajina je zdrojem povrchového odtoku, jsou do Stavební knihy 2019 zařazeny příspěvky zabývající se tematikou srážkových vod v intravilánech jako celku i možnosti využití srážkových a šedých vod v budovách. Z obsahu: Retenční kapacity krajiny Význam vodní eroze pro zanášení a plošné znečištění vodních toků a nádrží v ČR Meliorační stavby, nástroj pro hospodaření vodou v krajině Přírodě blízká podpora zadržování vody v prostoru vodních toků a niv Stavebnětechnická opatření při hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích ..........

Další obrázky produktu:

Související produkty

Vodní cesty. Navrhování plavebních komor Vodní cesty. Navrhování plavebních komor
cena: 140 Kč detail

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Stavební mechanika Stavební mechanika
cena: 270 Kč detail
Dřevěné a kovové konstrukce Dřevěné a kovové konstrukce
cena: 270 Kč detail
zpět