Městské vody 2013 NOVINKA

Druh Sborník
Počet stran 308
Rok 2013
dostupnost skladem 1 ks
Cena: 550 Kč s DPH
Dříve: 650 Kč Sleva 15%
ks

Podrobný popis produktu Městské vody 2013

Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí. Z obsahu . Vývoj investic v odboru vodovodů a kanalizací Budoucí financování vodohospodářských objektů Cena a hodnota vody Odkanalizování a územní plán hl. m. Prahy Vliv výstavby retenčních nádrží na systém odvodnění města Brna Koncepce řešení přeložek kmenových stok a potoka v rámci výstavby městského okruhu v Praze /Malovanka/ Řešení problematiky dešťových vod v rámci Generelu odvodnění města Sopron Příklady objektů pro vsakování, retenci a regulované odvádění srážkových vod Materiály pro odlitky průmyslových armatur Yunus Emre 2x145 MWe Čerpací stanice surové vody Příprava a realizace vysokotlakého potrubního přivaděče z jímacího území Malinský les s energetickým využitím vody v MVE Navrhování tlakové kanalizace Provozování komunální ČOV s MBR a optimalizace energetické náročnosti Dusík v kalových vodách ČOV a reálné alternativy jeho odstranění Dopad termické destrukce kalu na životní prostředí Solární nebo pásové sušení čistírenských kalů Vliv kanalizací na hydrogeologické poměry v intravilánech Snižování rizik kontaminace povrchových vod při dešťových událostech Poloprovozní zkušenosti s čištěním odpadních vod symbiotickými koloniemi kikrořas a bakterií ...........................................

Další obrázky produktu:

zpět