Technologie stavby vozovek NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství ČKAIT
Autor Jan Zajíček a kol.
Počet stran 392
Rok 2014
Vydání 1.
dostupnost skladem 3 ks
Cena: 530 Kč s DPH
Dříve: 550 Kč Sleva 4%
ks

Podrobný popis produktu Technologie stavby vozovek

Technologie stavby vozovek se zabývá zdánlivě jednoduchou otázkou z čeho a jak vozovku postavit. To znamená zvládnutí znalostí o zeminách, materiálech, výrobě stavebních směsí, úpravě podloží, provádění konstrukčních vrstev a zajištění veškeré kontrolní činnosti. Samostatnou kapitolou je navrhování vozovek, zabývající se určením optimální skladby konstrukčních vrstev, a diagnostický průzkum vozovek, jehož cílem je zhodnotit stav stávající vozovky a navrhnout technologicky správný způsob její údržby nebo opravy. Další prostor je věnován zkouškám zemin, materiálů a stavebních směsí, kde cílem je vysvětlit jejich podstatu a správnou interpretaci výsledků. Podrobným popisem zkoušek se tato publikace nezabývá. Ten lze nalézt v příslušných normách, předpisech a další technické literatuře. Z obsahu : Zemní těleso - materiály pro stavbu - zeminy a jejich vlastnosti - zatřídění hornin podle pevnosti - speciální materiály a výrobky - úprava zemin - návrh zemního tělesa na základě výpočtu - observační metoda - stavba zemního tělesa - přípravné práce - stavba násypu - úpravy povrchových ploch - nezpevněná krajnice - odvodnění.... Konstrukce vozovky - členění vozovek podle deformačních vlastností - podle dopravního zařízení podle vrstev dle funkce - obrusná vrstva - ložní vrstva - podkladní vrstvy - ochranná vrstva - členění konstrukčních vrstev dle použitého pojiva - vrstvy nestmelené - stmelené - materiály stavebních směsí a konstrukčních vrstev - asfalt - cement ...... Navrhování vozovek - netuhé vozovky - dlážděné vozovky - tuhé vozovky - letištní vozovky - systémy stanovení únosnosti , Poruchy vozovek - - přehled typů poruch - ztráta hmoty - trhliny - deformace - ......... Üdržby a opravy vozovek - systém hospodaření s vozovkou - diagnostický průzkum - měření únosnosti - jádrové vývrty - laboratorní zkoušky - stanovení příčin poruch - návrh opravy - technologie údržby a oprav ......... Povrchové vlastnosti vozovek - termíny pro dynamické měření součinitele tření - parametry reprezentující texturu povrchu vozovky - zjišťování střední hloubky profilu povrchu vozovky - součinitel tření povrchu vozovky - nerovnosti povrchuvozovky - měření příčné nerovnosti - grafické výstupy ....... Normativní a předpisová základna pro technologii stavby vozovek v České republice - technické normy - evropské normy pro navrhování - ostatní předpisy ......

Další obrázky produktu:

Související produkty

Parkování ve městě. Stavební kniha  2018 Parkování ve městě. Stavební kniha 2018
cena: 400 Kč detail

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Parkování ve městě. Stavební kniha  2018 Parkování ve městě. Stavební kniha 2018
cena: 400 Kč detail
zpět