Chemie životního prostředí - úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry AKCE

Druh Skripta
Vydavatelství VŠCHT
Autor Doušová Barbora, Bůzek František
Počet stran 130
Rok 2016
Vydání 1
dostupnost není skladem
Cena: 370 Kč s DPH
ks

Podrobný popis produktu Chemie životního prostředí - úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry

Skripta s názvem „Chemie životního prostředí - úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry jsou primárně určena studentům bakalářského předmětu Chemie životního prostředí, který se na VŠCHT Praha vyučuje téměř deset let. Náplní předmětu je studium zdrojů, reakcí, transportu, účinku a osudu významných chemických látek ve vodě, půdě a atmosféře. Učební text je dělen na tři základní části podle hlavních složek životního prostředí; chemie atmosféry se zabývá chemickými procesy v jednotlivých atmosférických zónách, chemie hydrosféry je věnována vodě, zejména hydrologickému cyklu a chemickým procesům na rozhraní pevná fáze – kapalina, v chemii geosféry pak dominuje chemismus půd, reakce v půdním roztoku a vlastnosti půdních profilů. Závěr kapitoly o geosféře je věnován izotopové chemii a možnostem využití stabilních izotopů v naukách o Zemi. Vzhledem k ucelenému pojetí a vyváženému důrazu na chemii atmosféry, hydrosféry a geosféry se skripta mohou stát vhodným studijním materiálem i pro obory zasahující např. do tvorby a ochrany prostředí, těžby a zpracování přírodních surovin nebo ekologie.

Další obrázky produktu:

zpět