Dřevní peleta II - spalování v malých zdrojích tepla NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství vydavatelství LING
Autor Lyčka Zdeněk
Počet stran 71
Rok 2011
dostupnost skladem 3 ks
Cena: 50 Kč s DPH
Dříve: 100 Kč Sleva 50%
ks

Podrobný popis produktu Dřevní peleta II - spalování v malých zdrojích tepla

Z obsahu: -spalování tuhých paliv: spalování tuhých paliv a jeho produkty, nedokonalé spalování, hořlavina, spalování dřevní biomasy, zplyňování dřeva -spalování dřevních pelet: palivo-dřevní peleta, požadované množství paliva, spalovací vzduch, potřebné množství spalovacího vzduchu, zápalná teplota, spaliny, stanovení objemu vzniklých spalin, složení spalin - emise škodlivin, tuhé zbytky spalování, teplo, příklady z praxe -účinnost spalování a spalovacího zařízení: obecná definice účinnosti, účinnost spalování, účinnost spalovacího zařízení, příkon-souhrn energií vstupujíchích do soustavy, výkon-energie předaná soustavě, ztráty -účinnost malých peletových kotlů: přímá, metoda, nepřímá metoda, ztráta citelným teplem spalin,ztráta plynným nedopalem, ztráta mechanickým nedopalem, ztráta sdílením tepla do okolí, raálná provozní účinnost peletového kotle, vliv spotřeby elektrické energie, příklady z praxe, -Konstrukce peletových hořáků: základní vrstva paliva, provozní stavy peletových hořáků, způsoby zapalování, dělení hořáků podle tvaru spalovací komory

Další obrázky produktu:

zpět