Skripta

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Zahradně architektonická tvorba. Část Zahradnické výstavnictví

není skladem
naše cena: 190 Kč
Areály zahradnických výstav a jejich členění, Kompozice v zahradnickém výstavnictví a její prvky. Význam, historie....
více info
ks

Čištění odpadních vod

skladem
naše cena: 270 Kč
Z obsahu: Základní procesy a postupy pro úpravu vody, Odpadní vody a jejich složení, Mechanické čištění odpadních...
více info
ks

Zahradně architektonická tvorba.Význačné zahradní a parkové celky

není skladem
naše cena: 330 Kč
Význačné zahradní a parkové celky. Z obsahu : Botanické zahrady, Zoologické zahrady, Zahradní a krajinářská architektura...
více info
ks

Podzemní stavby

skladem
naše cena: 260 Kč
Z obsahu : Stanovení zatížení podzemních konstrukcí, statické řešení ostění podzemních staveb, numerické...
více info
ks

Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb

skladem
naše cena: 170 Kč
Skripta obsahují obecnou úvodní část pojednávající o fyzikální podstatě zvuku, o fyziologických souvislostech...
více info
ks

Tvorba krajiny a zahrad. Historické zahrady...

skladem
naše cena: 300 Kč
Historické zhrady, parky a krajina jako významné prvky kulturní krajiny, jejich proměny, hodnoty, význam a ochrana....
více info
ks

Říční typy I - horní tok. Úvod do problematiky úprav toků

skladem
naše cena: 380 Kč
Úvod do problematiky úprav toků. Z obsahu : pramenná oblast, podhorská bystřina, potoční koryto, podhorský tok,.... Přílohy:...
více info
ks

Stavební fyzika II.Stavební tepelná technika

skladem
naše cena: 240 Kč
Z obsahu: Stanovení základních veličin, součinitel prostupu tepla, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní...
více info
ks

Stavební konstrukce pro 2.a3. ročník SOU

skladem
naše cena: 100 Kč
Z obsahu: Zemní práce Základy a zakládání staveb Svislé konstrukce Vodorovné konstrukce Schodiště a šikmé...
více info
ks

Statika II. Řešené příklady

není skladem
naše cena: 270 Kč
Předložená skripta jsou určena jako doplňkový materiál pro studium předmětu Statika II na FAST VUT v Brně, kde...
více info
ks

Vybrané statě z větrání a klimatizací

skladem
naše cena: 170 Kč
Skripta pojednávají o typických větracích a klimatizačních zařízeních v obytných i průmyslových objektech. Jednotlivé...
více info
ks

Pozemní stavitelství. Cvičení I. Hanák

skladem
naše cena: 180 Kč
Z obsahu : Označování hmot a zařizovacích předmětů Zobrazování a kótování Kreslení půdorysu Zděné...
více info
ks

Chemie životního prostředí - úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry

skladem
naše cena: 370 Kč
Skripta s názvem „Chemie životního prostředí - úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry jsou primárně...
více info
ks

Konstruktivní geometrie

skladem
naše cena: 360 Kč
Dílo představuje moderní souhrnnnou učebnicovou monografii konstruktivní geometrie, která spojuje tradiční i moderní...
více info
ks