Voda,vodohospodářské stavby, odvodňování staveb

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Voda v domě a na chatě

není skladem
naše cena: 100 Kč
Předmluva: Autoři publikace nejprve seznamují s charakteristikou jednotlivých druhů vod, v samostatné kapitole jsou...
více info
ks

Desalinační a separační metody v úpravě vody

není skladem
naše cena: 370 Kč
Skripta Desalinační a separační metody v úpravě vody se zabývají především separací iontových součástí vody...
více info
ks

Voda pro všechny. Vodárenské soustavy v ČR

skladem
naše cena: 390 Kč
Z obsahu : Povodí Labe - přírodní poměry, z historie využívání povrchových vod, řízení odtokových poměrů,...
více info
ks

Stokovanie a čistenie odpadových vod II - Objekty na stokovej sieti

není skladem
naše cena: 300 Kč
Vpusti, lapače - konstrukce vstupní šachty, kanalizační podchody.... Nakládání s dešťovými vodami, dešťové...
více info
ks

Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace

není skladem
naše cena: 220 Kč
Z obsahu : Vodní tok jako přírodní proces. Účel úprav toků a provádění meliorací. Důvody stabilizace koryta....
více info
ks

Nádrže a vodohospodářské soustavy 20

skladem
naše cena: 270 Kč
Malá antologie enviromentálních textů ve vodním hospodářství.
více info
ks

Hydrotechnické stavby 2 .Vodní cesty

skladem
naše cena: 120 Kč
Vodní doprava, vodní cesty, plavební dtráhy a splavňování toků, dispoziční řešení zdymadel, objekty na průplavech...
více info
ks

Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb. Sypané priehrady a hriadze

skladem
naše cena: 380 Kč
Podklady pro návrh přehrad a hrází,, typologie sypaných přehrad a hrází vodních staveb, zásady návrhu sypaných...
více info
ks

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

skladem
naše cena: 590 Kč
Publikace seznamuje s postupy, principy a zásadami návrhu užívání, retence a inflitrace dešťové vody. Tato opatření...
více info
ks

Zdravotní vodohodpodářské stavby pro 3. roční SOŠ stavebních

skladem
naše cena: 200 Kč
Předkládaná učebnice, která je určena pro 3.ročník středních odborných škol stavebních, je zpracována v souladu...
více info
ks

Městské vody 2011. Sborník přednášek mezinárod. konference

skladem
naše cena: 580 Kč
Z obsahu : Městské vody jako faktor ovlivňující rozvoj vodních květů sinic. Vírové separátory ve vodním hospodářství....
více info
ks

Studny. Kopané a vrtané studny.....

skladem
naše cena: 160 Kč
Z obsahu : Podzemní voda - voda průlinová, voda puklinová, Způsoby jímání podzemní vody - studny vrtané, studny...
více info
ks

Vodohospodářské stavby.Stavební kniha 2016

skladem
naše cena: 460 Kč
Z obsahu: Hospodaření se srážkovými vodami v extravilánu s využitím malých vodních nádrží Potenciál staveb...
více info
ks

Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářst

skladem
naše cena: 300 Kč
Publikace je zaměřena na aplikace moderních informačních a znalostních technologií ve vodním hospodářství. Kniha...
více info
ks