Voda,vodohospodářské stavby, odvodňování staveb

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Vodstvo a podnebí v ČESKÉ REPUBLICE

není skladem
naše cena: 600 Kč
Tato kniha popisuje nejzávažnější dopady klimatického vývoje. Vývoj klimatu je ovlivněn činností člověka. Bylo...
více info
ks

Čištění odpadních vod

skladem
naše cena: 270 Kč
Z obsahu: Základní procesy a postupy pro úpravu vody, Odpadní vody a jejich složení, Mechanické čištění odpadních...
více info
ks

Využitie vodnej energie .Návody na cvičenia 1.

není skladem
naše cena: 100 Kč
Vodohospodársko-energetické plány vodných elektrární. Riešené príklady sú prevzaté z už zrealizovaných alebo...
více info
ks

Základy úpravy a čištění vod

skladem
naše cena: 380 Kč
Základní procesy a postupy pro úpravu vody, doprava a rozvod vody, potřeba vody, akumulace vody ve vodojemech, spotřeba...
více info
ks

Úprava vody v energetice

skladem
naše cena: 680 Kč
Kniha se zabývá problematikou úpravy vody v energetických provozech, zejména u elektráren a tepláren. V publikaci...
více info
ks

Revitalizace toků.Příspěvek k problematice úprav vodních toků.

není skladem
naše cena: 340 Kč
Publikace je věnována problematice dlouhodobého rozvoje říční sítě. Revitalizační úpravou by neměla být výrazně...
více info
ks

Říční typy III dolní tok. Úvod doproblematiky úprav vodních toků.

skladem
naše cena: 140 Kč
Říční koryto - dolní tok - přirozené říční koryto - silně meandrující, lužní les, rozvinutá břehová eroze,...
více info
ks

Energetické využívanie vodných zdrojov

skladem
naše cena: 150 Kč
Z obsahu : Riešenie vodohospodársko -energetických plánov - prietočné vodné elektrárne - návrh typu a počtu...
více info
ks

Sborník "Městské vody 2012"

skladem
naše cena: 620 Kč
Jedná se o sborník přednášek, konference s mezinárodní účastí konané v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích...
více info
ks

Říční typy II střední tok . Úvod do problematiky úprav vodních toků

skladem
naše cena: 220 Kč
Z obsahu : Přirozené říční koryto - lesní trať, luční trať, přírodě blízký stabilizovaný říční profil,...
více info
ks

Ryby, rybníky, rybníkářství. Historie a tradice rybníkářství v Čechách

není skladem
naše cena: 300 Kč
Kniha představuje český rybník jako fenomén,který spoluvytváří českou krajinu, dává obživu a práci lidem,...
více info
ks

Voda v České republice

skladem
naše cena: 550 Kč
Cílem knihy je ukázat nejrůznější podoby vody, krásu vodních útvarů. Z obsahu : Vodní bohatství - oběh...
více info
ks

Úvod do rizikové analýzy přehrad

není skladem
naše cena: 250 Kč
Autoři této práce uvádějí a komentují jedna existující postupy, soubor norem a podkladů používaných při hodnocení...
více info
ks

Stokovanie a čistenie odpadových vod I - Navrhovanie stokových sietí

není skladem
naše cena: 280 Kč
Z obsahu . Stokové soustvy a systémy, podklady pro návrh stokových sítí - jednotná stoková soustava, delená,...
více info
ks