Voda,vodohospodářské stavby, odvodňování staveb

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Chemie a technologie vody

skladem
naše cena: 480 Kč
Základní znalosti o chemii vody, o metodách její úpravy na vodu pitnou i pro některá průmyslová využití a o čištění...
více info
ks

Říční typy I - horní tok. Úvod do problematiky úprav toků

není skladem
naše cena: 380 Kč
Úvod do problematiky úprav toků. Z obsahu : pramenná oblast, podhorská bystřina, potoční koryto, podhorský tok,.... Přílohy:...
více info
ks

Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině.

skladem
naše cena: 499 Kč
Hospodaření s vodou se stává celosvětovým problémem. Lidé berou vodu jako něco daného, na co mají automaticky...
více info
ks

Městské vody 2010

skladem
naše cena: 390 Kč
Z obsahu: Školství, věda, výzkum, Role správce stavby v procesu realizace díla, MBBR procesy v čistírenství,...
více info
ks

Ryby, rybníky, rybníkářství. Historie a tradice rybníkářství v Čechách

není skladem
naše cena: 300 Kč
Kniha představuje český rybník jako fenomén,který spoluvytváří českou krajinu, dává obživu a práci lidem,...
více info
ks

Městské vody 2011. Sborník přednášek mezinárod. konference

skladem
naše cena: 580 Kč
Z obsahu : Městské vody jako faktor ovlivňující rozvoj vodních květů sinic. Vírové separátory ve vodním hospodářství....
více info
ks

Dosledok klimatickej zmeny na vodný režim mokradí

skladem
naše cena: 220 Kč
Z obsahu : Mokrade a klimatické zmeny Prírodné pomery mokrade Zelienka Hydrologické spracovanie mokrade Zelienka Analýza...
více info
ks

Ekologie vodního prostředí

skladem
naše cena: 420 Kč
Z obsahu : Fyzikální vlastnosti vody, chemické vlastnosti vody, Vodní biotopy, vnitrozemské vody, podzemní vody,...
více info
ks

Instalace vody a kanalizace III

skladem
naše cena: 200 Kč
Kniha se věnuje systému zásobování budov pitnou vodou a užitkovou vodou. Popisuje způsob získávání a úpravy vody...
více info
ks

Stokovanie a čistenie odpadových vod I - Navrhovanie stokových sietí

není skladem
naše cena: 280 Kč
Z obsahu . Stokové soustvy a systémy, podklady pro návrh stokových sítí - jednotná stoková soustava, delená,...
více info
ks

Využitie vodnej energie .Návody na cvičenia 1.

není skladem
naše cena: 100 Kč
Vodohospodársko-energetické plány vodných elektrární. Riešené príklady sú prevzaté z už zrealizovaných alebo...
více info
ks

Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky

skladem
naše cena: 190 Kč
Z obsahu : Cyklus vody, hydrologická bilanční rovnice, hlavní hydrologické míry a jednotky. Povodí, rozvodnice,...
více info
ks

Základy úpravy a čištění vod

skladem
naše cena: 380 Kč
Základní procesy a postupy pro úpravu vody, doprava a rozvod vody, potřeba vody, akumulace vody ve vodojemech, spotřeba...
více info
ks

Čištění odpadních vod

skladem
naše cena: 270 Kč
Z obsahu: Základní procesy a postupy pro úpravu vody, Odpadní vody a jejich složení, Mechanické čištění odpadních...
více info
ks