Voda,vodohospodářské stavby, odvodňování staveb

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Dosledok klimatickej zmeny na vodný režim mokradí

skladem
naše cena: 220 Kč
Z obsahu : Mokrade a klimatické zmeny Prírodné pomery mokrade Zelienka Hydrologické spracovanie mokrade Zelienka Analýza...
více info
ks

Vodstvo a podnebí v ČESKÉ REPUBLICE

není skladem
naše cena: 600 Kč
Tato kniha popisuje nejzávažnější dopady klimatického vývoje. Vývoj klimatu je ovlivněn činností člověka. Bylo...
více info
ks

Nejkrásnější české rybníky

skladem
naše cena: 460 Kč
V knize je 250 rybníků, autor se zaměřil na jejich význam turistický, krajinotvorný a rekreační a seřadil je dle...
více info
ks

Čistírny odpadních vod pro rodinné domy

skladem
naše cena: 80 Kč
Kniha podává stručný přehled postupů a poznatků při řešení problematiky čištění odpadních vod z malých zdrojů...
více info
ks

Městské vody 2011. Sborník přednášek mezinárod. konference

skladem
naše cena: 580 Kč
Z obsahu : Městské vody jako faktor ovlivňující rozvoj vodních květů sinic. Vírové separátory ve vodním hospodářství....
více info
ks

Odpadové hospodárstvo - kompostovanie

není skladem
naše cena: 250 Kč
Z obsahu . Metody kompostování - základy aerobního kompostování, metody - kompostování v hromadách, překládání,...
více info
ks

Stokovanie a čistenie odpadových vod II - Objekty na stokovej sieti

není skladem
naše cena: 300 Kč
Vpusti, lapače - konstrukce vstupní šachty, kanalizační podchody.... Nakládání s dešťovými vodami, dešťové...
více info
ks

Hydrotechnické stavby 30. Navrhování plavebních stupňů

skladem
naše cena: 80 Kč
Z obsahu : Plavební komory - vrata plavebních komor - hydraulické řešení - konstrukční a statické řešení...
více info
ks

Studny. Kopané a vrtané studny.....

skladem
naše cena: 160 Kč
Z obsahu : Podzemní voda - voda průlinová, voda puklinová, Způsoby jímání podzemní vody - studny vrtané, studny...
více info
ks

TURBÍNY (malé vodní elektrárny)

skladem
naše cena: 440 Kč
Kniha pojednává o vodních turbínách s přihlédnutím k jejich aplikaci při výstavbě malých vodních elektráren....
více info
ks

Úpravy vodních toků a hrazení bystřin

není skladem
naše cena: 140 Kč
Text předkládaných skript respektuje výchozí předpoklady hydrologické a hydrotechnické, ale souběžně i neméně...
více info
ks

Po stopách pražského vodárenství

skladem
naše cena: 400 Kč
Historie a současnost pražského vodárenství.Po stopách pražského vodárenství – kniha, v níž je zachycen historický...
více info
ks

Rybníky v České republice

skladem
naše cena: 550 Kč
Tato kniha se poměrně podrobně věnuje rybníkům ve vojensjých újezdech. Je to především proto, že o nich prakticky...
více info
ks