Ekologie,životní prostředí, permakultura

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Chemie životního prostředí - úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry

skladem
naše cena: 370 Kč
Skripta s názvem „Chemie životního prostředí - úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry jsou primárně...
více info
ks

Strom pro život, život pro strom XV. Město a krajina - Dva světy, jeden strom

není skladem
naše cena: 290 Kč
Prostor, ve kterém žijeme, je velice rozmanitý a stromy nás obklopují jak od počátku věků ve volné krajině tak...
více info
ks

Savoniův rotor. Návod na stavbu

není skladem
naše cena: 90 Kč
Ve srovnání s jinými větrnými elektrárnami prokazuje Savoniův rotor své přednosti při středních a nízkých rychlostech...
více info
ks

Technologie melioračních staveb

není skladem
naše cena: 200 Kč
Z obsahu : Příprava staveniště - zemní práce - piloty - odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě - konstrukční...
více info
ks

Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb

skladem
naše cena: 240 Kč
Z obsahu: mysliveké hospodaření a ochrana přírody a krajiny, požadavky na ochranu přírody a krajiny,vlivy lidské...
více info
ks

Projdi se lesem a pookřeješ - Dřevo voní...

není skladem
naše cena: 290 Kč
Jubilejní třicátá kniha se týká obecně celého lesnictví jak našeho, tak tropického a je věnována základnímu...
více info
ks

Treehouses. Construction and Design Manual

není skladem
naše cena: 800 Kč
Tato kniha přináší 25 inovativních příkladů současných domů na stromech a 10 příkladů domů na stromech vytvořených...
více info
ks

Práce v honitbě

není skladem
naše cena: 220 Kč
Péče o honitbu. Myslivecká zařízení. Stavba posedu Stavba záštity ze slaměných balíků Dodatečné přístavby Střechy Vnitřní...
více info
ks

Zpracování pevných odpadů

skladem
naše cena: 220 Kč
Vznik a druhy odpadů, komunální odpady, průmyslové odpady,základní postupy úpravy odpadů, způsoby znaškodňování...
více info
ks

Krajina a voda. Kniha o krajinotvorných programech

není skladem
naše cena: 310 Kč
Naše země je krásná . Je pravda, že tu najdeme i oblasti těžce postižené činností člověka. Rozhodně však převládájí...
více info
ks

Strom pro život, život pro strom XIII. - Stromy mezi domy

není skladem
naše cena: 290 Kč
Stromy s námi žijí v našich sídlech od nepaměti a vždy měly své místo a smysl v řádu tradičního světa. Naši...
více info
ks

Lesnická ekologie

skladem
naše cena: 196 Kč
Z obsahu : Kniha je ve slovenském jazyce. Výživa rostlin a koloběhy živin. Geochemický koloběh. Toky elementů...
více info
ks

Projektování nakládání s bioodpady v obcích

skladem
naše cena: 150 Kč
Tato publikace předkládá návod zastupitelům obcí k realizaci projektů systémů separace bioodpadu. Z obsahu : Určení...
více info
ks

ALEJE-krása ohroženého světa

není skladem
naše cena: 300 Kč
Aleje stromů lemují naše cesty již více než 300let. V roce 1832 kupříkladu evidovaly české země celkem 544 014...
více info
ks