Statika,mechanika, dynamika staveb

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Probabilistic Reliability Assessment of Existing Structures

skladem
naše cena: 150 Kč
Opravy a modernizace existujících konstrukcí jsou úkolem s velkým ekonomickým významem. Mnoho existujících konstrukcí...
více info
ks

Statika II. Řešené příklady

skladem
naše cena: 270 Kč
Předložená skripta jsou určena jako doplňkový materiál pro studium předmětu Statika II na FAST VUT v Brně, kde...
více info
ks

Design Procedures for Reinforced Concrete Structures

skladem
naše cena: 290 Kč
Postupy navrhování pro železobeton - příklady v angličtině Obsah: Strukturální analýza Bytové desky Analýzy Sdílené...
více info
ks

Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990

skladem
naše cena: 240 Kč
Příručka vysvětluje zásady navrhování konstrukcí podle ČSN EN 1990 a aplikační pravidla základní normy: Požadavky...
více info
ks

Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokodů

skladem
naše cena: 380 Kč
Publikace předkládá sadu kompletně vyřešených příkladů s jasným postupem. Zvláštní důraz je kladen na příklady,...
více info
ks

Statika stavebních konstrukcí I. 2. vyd.

není skladem
naše cena: 340 Kč
Z obsahu : Rovinné soustavy sil, prostorové soustavy sil, těžiště, momenty setrvačnosti a deviační momenty rovinných...
více info
ks

Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702

skladem
naše cena: 440 Kč
Z obsahu: Spoje a hřebíky Spoje s kolíky a přesnými svorníky Spoje se sponkami Spoje s vlepovanými závitovými...
více info
ks

Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy.

skladem
naše cena: 300 Kč
Tyto praktické příklady a postupy vychází z evropských norem, s přihlédnutím k jejich národním přílohám platným...
více info
ks

Mechanika zemin a zakl. staveb pro kombinované studium. Příklady

skladem
naše cena: 115 Kč
Z obsahu . Kontrolní příklady k části mechanika zemin a kontrolní příklady k části zakládání staveb + přílohy...
více info
ks

Přetváření a porušování materiálů

skladem
naše cena: 290 Kč
Viskoelesticita, plasticita, lomová mechanika, poškození a jeho lokalizace, lineární diferenciální rovnice. Pro obor...
více info
ks

Úsměvy v mechanice

skladem
naše cena: 170 Kč
Autor Miroš Pirner vložil do této publikace příběhy a úsměvné historky, které jsou doplněny dobře výstižným...
více info
ks

Statika I . Řešené příklady

skladem
naše cena: 180 Kč
Z obsahu: Teoretická část - šikmý prut, konvence vnitřních sil, výjimkový případ, výpočet posunutí a pootočení...
více info
ks

Železobetónové nosné sústavy. Návody na cvičenia

není skladem
naše cena: 250 Kč
Z obsahu: Železobetonová rámová konstrukce - výpočty, návrhy, schéma výkresu. Návrh základové konstrukce...
více info
ks

Železobetónové nosné sústavy.Navrhovanie podla europských noriem

není skladem
naše cena: 350 Kč
Z obsahu : Monolitické železobetonové skelety - příklady výpočtů Betonové základové konstrukce - patky,...
více info
ks