Příručka

Výpis:
Řadit podle:
počet položek na stránku: 14 30 60

Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702

skladem
naše cena: 440 Kč
Z obsahu: Spoje a hřebíky Spoje s kolíky a přesnými svorníky Spoje se sponkami Spoje s vlepovanými závitovými...
více info
ks

Statistika - organizace, pojmy a veličiny

skladem
naše cena: 65 Kč
Z obsahu: Z historie statiky, Evropský statický systém, Obecné pojmy, Míry polohy, střední hodnoty, Regrese a korelace,...
více info
ks

Snížení spot.tepla na vytápění zateplením stěn byt.a rod. dom I.d

skladem
naše cena: 140 Kč
Potenciál úspr při zateplení stěn, Energetická náročnost budov, Vnější tepelně izolační systémy a jeho výběr,...
více info
ks

Topenářská příručka 3. Návody pro projektování tepelných zařízení + CD

skladem
naše cena: 660 Kč
Obsah příručky je rozdělen systematicky do 6 odborných oblastí: Základní výpočty - výpočty před návrhem vlastních...
více info
ks

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

skladem
naše cena: 100 Kč
Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...
více info
ks

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

skladem
naše cena: 340 Kč
Tato metodická příručka je koncipována tak, že podrobně analyzuje jednotlivé faktory, které riziko střetu s vozidly...
více info
ks

Zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů

skladem
naše cena: 50 Kč
Může zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů vůbec fungovat? A je vlastně žádoucí? Při hledání...
více info
ks

Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva

skladem
naše cena: 160 Kč
Z obsahu : Základní legislativní a normativní požadavky Základní požadavky na elektroinstalaci v prostorech s...
více info
ks

Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění

skladem
naše cena: 150 Kč
Z obsahu : Stavby pro zimování rostlin - vytápění, snižování teploty, systémy na odvod kondenzované vody, systémy...
více info
ks

Dom na 3E

skladem
naše cena: 210 Kč
Příručka se zabývá problematikou návrhu, realizace a provozu rodinného domu. Samotný obsah je rozdělen do 15 kapitol....
více info
ks

Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Příručka k ČSN EN

skladem
naše cena: 330 Kč
Příručka vznikla jako zjednodušení komplikovaného textu Eurokódu ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí...
více info
ks

Ročenka elektro 2012. Elektrotechnická příručka.

skladem
naše cena: 155 Kč
Příručka poskytuje nejnovější informace o nových elektrotechnických normách ČSN v roce 2011 i o připravovaných...
více info
ks

Elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby

skladem
naše cena: 60 Kč
Elektrotechnická pravidla elektrotechnického svazu českého Elektrické instalace v objektech se shromažďovacími...
více info
ks

EC7 Navrhování geotechnických konstrukcí.

skladem
naše cena: 800 Kč
Příručka k ČSN EN 1997-1 , 1997-2 Část 1 Obecné zásady / specifikace a doporučení ČGtS ČSSI / Publikace...
více info
ks