Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb AKCE

Druh Kniha
Vydavatelství Grada
Autor P. Marada a kolektiv
Počet stran 160
Rok 2011
dostupnost skladem 1 ks
Cena: 240 Kč s DPH
Dříve: 270 Kč Sleva 11%
ks

Podrobný popis produktu Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb

Z obsahu: mysliveké hospodaření a ochrana přírody a krajiny, požadavky na ochranu přírody a krajiny,vlivy lidské činnosti na zdraví u volně žijících zvířat, význam krajinných prvků a políček pro zvěř, krytový význam, klidový význam, orientační význam, fixační význam, klimaticko-ochranný význam, hygienicko-zdravotní význam, ekologický význam, zdroj vody, potravní význam, koeficient ekologické stability, kritéria a předmět posouzení, zpráva o posouzení, faremní plány šetrného hospodaření,právní důvod užívání,soulad s územně plánovací a koncepční dokumentací, pozemkové úpravy, zakládání krajinotvorných prvků ve volné krajině a opatření s vodními prvky, zatravňování zemědělské půdy, tvorba travobylinných lemů, biopásy a další zvěřní políčka, nelesní dřevinná vegetace (návrhy, výsadba a údržba), zalesnění zemědělské půdy vstup do krajiny, program rozvoje venkova MZe, Operační program životní prostředí MŽP, program péče o krajinu MŽP, program obnovy přirozených funkcí krajiny MŽP, národní dotace na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, budoucnost dotační politiky v oblasti ochrany životního prostředí, projekt a jeho vlastnosti, cíl projektu, znalost okolního prostředí, harmonogram projektu, tvorba rozpočtu,lidé a jejich činnost v projektu, základní požadavky na tvorbu žádostí o dotace, kdo je veřejnost?, pravidla správné komunikace, metody a způsoby komunikace.

Další obrázky produktu:

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území
cena: 580 Kč detail
Drobné perly české architektury Drobné perly české architektury
cena: 500 Kč detail
zpět