Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla čerpají teplo z jednoho místa na jiné, a to vynaložením vnější práce (obvykle z chladnějšího místa na teplejší). Principu tepelného čerpadla využívá celá řada zařízení a strojů, jako například klimatizace či chladnička. 

Tepelné čerpadlo se vyplatí z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že tepelná čerpadla pomáhají šetřit peníze (snižují platby za energie). Také není třeba řešit v létě zásoby paliva a v zimě vynášet popel a starat se o topení. Tepelná čerpadla umožňují využívat i další technologie, například řízené větrání či klimatizaci. K životnímu prostředí jsou velmi ohleduplná a používáním se snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin.

Základním parametrem u tepelných čerpadel je topný faktor, který ukazuje jejich účinnost (poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií). Platí pravidlo, že čím vyšší je topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Existují dva druhy topných faktorů. COP (Coefficient Of Performance) ukazuje hodnoty při konkrétních laboratorních podmínkách. SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) ukazuje průměrnou hodnotu za celou topnou sezónu.

Tepelná čerpadla  musí být označena dvojslovem, přičemž první slovo označuje, odkud tepelné čerpadlo bere energii (ze země, vody či vzduchu), druhé potom jak energii dodává do objektu (za pomocí vody či vzduchu). Takzvaná ekvitermní regulace je velmi důležitá. Funguje tak, že v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody, která vstupuje do topného systému. Čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.

Životnost tepelného čerpadla je velmi vysoká, u zemních čerpadel to je obvykle 20 let, u vzduchových 15 let. Klíčovou roli u tepelných čerpadel hraje izolace, která musí zabraňovat průchodu vlhkosti, aby nedocházelo k namrzání potrubí.