Permakultura

Permakultura

Permakultura (od anglických slov permanent a agriculture) je koncepce přístupu k zemědělství, přírodě a životnímu prostředí obecně tak, aby bylo na hranici nebo ještě lépe za hranicí trvalé udržitelnosti. Pokud se na permakulturu pohlíží z obecnějšího hlediska, lze ji považovat za kulturu, která od člověka vyžaduje změnu myšlení v jeho vztahu k prostředí.

Někdy je permakultura definována také jako ekologické zemědělství, což je ovšem definice chybná. Permakultura má mnohem širší pojetí.

Permakultura vešla do podvědomí díky publikaci knihy Permaculture v roce 1978 v Austrálii. Podnětem k sepsání knihy Billem Mollisonem a Davidem Holmgrenem bylo zhoršující se životní prostředí. V knize byl popsán stav lidské společnosti a znaky její neudržitelnosti z dlouhodobější perspektivy, a to velice detailně. Také analýza trvale udržitelných ekosystémů nebyla vynechána. Vedle Mollisona a Holmgrena bylo i spoustu dalších, kteří cítili potřebu vymanit se ze způsobu života ve stylu 70. let – neexistovalo totiž žádné ekologické cítění a ohledy k životnímu prostředí. Postupem času si mnozí další uvědomovali vážnost situace a začali vytvářet podobné závěry. Vydání knihy Permaculture bylo zásadním podnětem k tomu, aby se tito jedinci přidali k filozofii permakultury a začali vytvářet projekty. Existuje několik principů pemakulturního designu podle Davida Homgrena, tj. například: pozoruj a jednej, usměrňuj sama sebe a přijímej zpětnou vazbu, nevytvářej odpad, využívej rozmanitosti a važ si ji, využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj, navrhuj od vzorů k detailům a další. Mezi obvyklé metody se řadí agrolesnictví, přírodní stavitelství, hügelkultura či plošné mulčování. Agrolesnictví využívá zemědělských a lesnických technologií, což vede k produktivnějším a udržitelnějším systémům využití půdy. Hügelkultura se tvoří tak, že se větší množství dřeva zahrabe do záhonu, což zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu. Přírodní stavitelství se snaží dosáhnout trvalé udržitelnosti a to tím, že se zaměřuje na trvanlivost a využití obnovitelných zdrojů. Plošné mulčování představuje ochranné zakrytí půdy. Jako mulč může sloužit v podstatě jakýkoliv materiál (kameny, listí, štěrk).