Mosty

Mosty

Mosty představují dopravní stavby, díky kterým je možné se dostat z jedné strany na druhou v případě, kdy stojí v cestě vodní plocha, údolí či jiná dopravní komunikace. Každý most se vyznačuje jiným designem. Liší se v závislosti na funkci mostu, charakteru prostředí, ve kterém se most nachází, použitém materiálu a finančních prostředcích, díky kterým je možné most postavit.

První mosty vznikaly samy přírodně, a to většinou popadáním stromů přes vodní toky. Později začali lidé využívat kmeny poražených stromů pro dosažení druhého břehu či bambusové tyče pro překlenutí jeskyní či jam. Postupem času díky zlepšování technologií obrábění dřeva se podařilo stavět první mostní konstrukce (využívaly se dřevěné klády a opracované trámy). Někde, například v Incké říši, se více než dřevo využívaly liány, které sloužily pro stavbu visutých mostů. V římské říši byla lidem známá klenba, využívaná při stavbě kamenných mostů. V období gotiky, kdy se rozvíjela mocná království, se konstrukce mostu zdokonalovaly.

Industrializace přinesla velké změny v historii stavby mostů, poptávka železnic se zvyšovala a místo dřeva, kamene či cihel se začala využívat litina. Se zdokonalením výroby oceli se začaly stavět mosty ocelové a v 19. a 20. století mohly být budovány již mosty lanové a řetězové.

Podle konstrukce se mosty rozdělují na několik typů. Konzolové mosty jsou stavěny pomocí nosníků, které vyčnívají horizontálně do prostoru a jsou podepřené pouze na jednom konci. Systém viutých mostů je založen na visícím laně s pevně zajištěnými nehybnými konci. Mosty obloukové jsou mosty, které mají na každém konci opěrné pilíře ve tvaru oblouku. Zavěšené mosty jsou visuté mosty zavěšené na lanech (stabilitou mohou být srovnány s pilířovými mosty nebo mohou naopak podléhat silným výkyvům). Trámové mosty se využívají výhradně jen pro železniční tratě a patří mezi jedny z nejrozšířenějších druhů mostů vůbec.