Ergonomie

Ergonomie

Ergonomie se zabývá optimalizací lidské činnosti – zejména vhodnými rozměry a tvary nástrojů, nábytku a jiných předmětů. Je to obor se širokým záběrem, především se soustředí na výkonnost pracujícího člověka a přizpůsobování pracovních podmínek a prostředků jeho výkonnostním možnostem. Tento obor využívá poznatky humanitních věd (a to především fyziologie práce, psychologie práce, antropometrie, biomechaniky) a také technických věd (kybernetika, normování). Cílem ergonomie je, aby používané předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe odpovídaly pohybovým možnostem lidského těla. Klíčovou je kvalita a zdravotní nezávadnost pracovní polohy, užitné vlastnosti, velikost a tvar pracovních nástrojů, přístrojů, vybavení, oblečení a obuvi. Díky ergonomii vzniká prostředí, které nám zajišťuje dostatečné pohodlí ať už při pracovních nebo i mimo pracovních činnostech a chrání nás tak před nezdravým zatěžováním pohybového aparátu špatnou pozicí. Hlavním přínosem ergonomie je prevence zdravotních obtíží, zvýšení výkonnost, vytvoření komfortu při práci, minimalizace únavy a dobrá fyzická a psychická kondice. Jelikož v dnešní době chceme sedět kvalitně nejenom v práci, ale i při odpočinku doma nebo v dopravních prostředcích, ergonomie hraje důležitou roli i v běžném životě. To se týká například i přístrojů a nástrojů, po kterých požadujeme nejenom to, aby měly atraktivní tvar, ale především, aby se s nimi dobře manipulovalo. Bohužel ne vše, co nese název ergonomický, splňuje kvalitativní ergonomické parametry. Ergonomie má velký význam neboť pomáhá chránit naše zdraví. Především se to týká bolestí pohybového aparátu. Například vhodně navržená židle zaručuje, že budeme sedět vzpřímeně a předejdeme tak křivení páteře. Nejúčinnější prevencí je proto úprava pracovní pozice a dodržování správné ergonomie při práci.