Dějiny evropské architektury I.

Dějiny evropské architektury I.

Historik umění Václav Mencl (1905– 1978) se na samém sklonku života pustil do sepsání dějin architektury, ve kterých chtěl shrnout své celoživotní poznatky. Ale vše zůstalo jen u rukopisu v šesti sešitech. Knižního vydání se nyní ujala Helena Soukupová, která pokračuje v Menclově odkazu.

Dějiny evropské architektury I.

Téměř po padesáti letech od vzniku rukopisu dostáváte do rukou první ze čtyř připravovaných svazků monumentálního díla Václava Mencla, Dějiny evropské architektury. Jde o autorovo poslední, dodnes nepublikované dílo, v němž zúročil své celoživotní zkušenosti a podal dosud nejobsáhlejší výklad vývoje architektury, zasazený do slohových, historických i filosofických souvislostí. Jednotlivé díly knihy budou vycházet postupně v letech 2019–2022.
První díl pojednává o architektuře nejstarších civilizací v Mezopotámii a v Egyptě, přibližuje umění Kréty, řeckého kmene Dórů i umění Chetitů a vrcholí v době achaimenovských králů v Persii. V druhém díle s názvem Umění antického světa autor brilantně analyzuje řeckou, římskou a helénistickou architekturu i klenební systémy Byzance a raného středověku. Třetí díl bude obsahovat umění středověku v západní Evropě, počínaje Karlem Velikým a konče pozdní gotikou 15. století. Čtvrtý, poslední díl přiblíží umění renesance, baroka a naší přítomnosti. Na jeho konci čtenář najde přehled Menclových životopisných dat, jeho bibliografii a krátké studie hodnotící jeho vědeckou, památkovou a pedagogickou činnost. Knihu obohacují Menclovy autorské fotografie.

 

Publikaci si můžete objednat zde nebo si ji přijďte prohlédnout a osahat do naší brněnské prodejny na Kounicove 67

 

d283jiny_evropsk_architektury_3_nhled_567  d283jiny_evropsk_architektury_4_nhled_567    d283jiny_evropsk_architektury_nhled_700