Technologie prací na železničním svršku AKCE

Druh Kniha
Vydavatelství ČKAIT
Autor kolektiv
Počet stran 399
Rok 2019
Vydání 1
dostupnost skladem 3 ks
Cena: 600 Kč s DPH
ks

Podrobný popis produktu Technologie prací na železničním svršku

Unikátní publikace podává ucelený přehled aktuálních poznatků a pracovních postupů týkajících se prací na železničním svršku. Všechny potřebné informace jsou přehledně seřazeny do tematických kapitol, jenž jsou doplněny bohatými odkazy na literaturu (zákony, vyhlášky, směrnice, nařízení, normy, odborná literatura z oboru atd.). Autorský kolektiv, složený z představitelů akademické obce, odborníků Správy železniční dopravní cesty a zhotovitelů, předkládá čtenáři text, jaký dosud nebyl v této šíři, odbornosti a komplexnosti v České republice zveřejněn. Celkové koordinace v průběhu vzniku publikace se ujal Ing. Vladimír Dubský.. Z původního záměru uvést pouze výčet jednotlivých technologií prací se po diskuzi s odborníky rozšířil záběr publikace na sestavení komplexního obrazu o celé problematice prací na železničním svršku. První část knihy čtenáře seznamuje se základní užívanou terminologií, přibližuje teorii namáhání železničního svršku a jeho součástí, rozebírá složení jednotlivých soustav a sestav železničního svršku a představuje základní parametry geometrické polohy koleje (GPK). Druhá část podává informace o diagnostice železničního svršku (GPK, defektoskopie, mikrogeometrie kolejnic apod.), o geodetických pracích prováděných před, v průběhu i po dokončení stavby, rozebírá projektovou přípravu pro investice, opravy a rekonstrukce a popisuje obecně přípravné a dokončovací práce. Nosnou částí je část třetí, která se věnuje jednotlivým technologiím a používané mechanizaci pro konkrétní úkony, ať už se jedná o pokládku (či výměnu) kolejového roštu, čištění kolejového lože, úpravu GPK, svařování kolejnic a zřizování bezstykové koleje, broušení a reprofilaci kolejnic, či montáž a demontáž zařízení trakčního systému a zabezpečovacích zařízení. Finální čtvrtá část uvádí přehled normativní a předpisové základny pro práce na železničním svršku – české i evropské normy, technické specifikace interoperability a předpisy Správy železnic. Záměrem při sestavování publikace bylo vytvořit odbornou příručku poskytující nejnovější (ale i již běžné) informace o oboru. Knihu ocení zejména odborníci podílející se na činnostech souvisejících s pracemi na železničním svršku, od projektantů přes technické specialisty, správce železniční infrastruktury a zhotovitelských firem až po učitele a studenty odborně zaměřených škol. Cenné informace v ní najdou i zájemci o železnici z řad „laické“ veřejnosti.

Související produkty

Rizika podzemních staveb Rizika podzemních staveb
cena: 200 Kč detail
Slovník dopravní terminologie Slovník dopravní terminologie
cena: 499 Kč detail

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Železniční stavby 1. 1.část Železniční stavby 1. 1.část
cena: 330 Kč detail
Ocelové mosty. Cvičení + přílohy Ocelové mosty. Cvičení + přílohy
cena: 180 Kč detail
Hodnocení existujících konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí
cena: 240 Kč detail
zpět