Příprava a realizace staveb. Technologie staveb II. Druhé přeprac a dopln. vyd. AKCE

Druh Kniha
Vydavatelství CERM
Autor Čeněk Jarský a kol.
Počet stran 348
Rok 2019
Vydání 2.
dostupnost skladem
Cena: 399 Kč s DPH
ks

Podrobný popis produktu Příprava a realizace staveb. Technologie staveb II. Druhé přeprac a dopln. vyd.

Učebnice shrnuje hlavní zásady přípravy a realizace staveb. Řeší problematiku spojenou s předvýrobní, výrobní a provozní přípravou a s vedením stavby tak, aby bylo možné dosáhnout optimálního výsledku nejen po stránce konstrukční, ale i technologické a ekonomické. Uvádí nové poznatky z oblasti modelování technologické, prostorové a časové struktury výstavbových procesů a umožňuje tím optimalizaci nejvhodnějších pracovních a časových postupů a minimalizaci zdrojů a nákladů na výstavbu. Text doprovází množství tabulek a grafů.
zpět