Novinky

17.07.2020

(A) typ. Architektura osmdesátých let


Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A pramenyzahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Výsledkem je obtížně uchopitelná pestrost. Bohatost a vrstevnatost, „jinakost“, která zaujme až při „druhém čtení“. Jenže právě druhé, soustředěnější čtení bývá mnohdy nejzajímavější. Není jednoduché, ale v dlouhodobém horizontu může nabízet autentičtější, hlubší otisk než prvotní a krystalicky čistý postoj. Publikace usiluje o syntetické uchopení vybraných jevů, které výmluvně charakterizují dvojí tvář architektury osmdesátých let. Zachycuje její navazování na výdobytky šedesátých let, import zahraničních myšlenek, rostoucí důraz na kontext místa, ekologii, humanizaci zprůmyslněného stavebnictví a především prostou,
i ve velmi nepříznivých podmínkách neutuchající touhu tvůrců po osobité autorské architektuře. Záběr knihy jistě nepokrývá všechna dobová témata. Představuje spíše nástin a příslib, první souborný výstup ze série připravovaných knih projektu Architektura osmdesátých let v České republice v programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky.

 

8737-07072020155047-0001_400

 

Publikaci si můžete objednat zde nebo si ji přijďte prohlédnout a osahat do naší brněnské prodejny na Kounicove 67.

« zpět na výpis akcí