Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství NPÚ
Autor Kolektiv autorů
Počet stran 136
Rok 2014
Vydání 1
dostupnost není skladem
Cena: 100 Kč s DPH
Dříve: 140 Kč Sleva 29%
ks

Podrobný popis produktu Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

Metodika standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (KPZ), zpracovaná v rámci uvedeného projektu, stanovuje druh informací, které mají charakterizovat území KPZ a vyjádřit kulturní hodnoty krajiny, a to jednotně tak, aby mohly být začleněny do systému oborových dat. Zároveň určuje, jak mají být tyto informace interpretovány, aby kulturní hodnoty krajiny co nejlépe vystihovaly a aby sloužily jak pro nastavení odpovídajících mechanismů ochrany a péče o území příslušných KPZ, tak pro posuzování všech potenciálních změn. Standardizovaný záznam je primárně určen pro praxi památkové péče. Široký řešitelský projektový tým se však shodl na tom, že kromě všeobecných údajů a oborových informací z oblasti státní památkové péče je třeba do něj zařadit také přírodní charakteristiky a základní informace o součástech KPZ, cenných a chráněných z titulu státní ochrany přírody. Metodika tak reflektuje potřebu celostního pohledu na území KPZ i mezioborového sjednocení přístupu k jejich hodnotám. Proto obsahuje jak instrukce k podrobně strukturované náplni, tak vysvětlení důležitých pojmů, soustředěné v definicích pojmů podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění i v definicích pojmů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Definice, určené zákony, doplňuje nově sestavený terminologický slovník hlavních pojmů, důležitých pro vyjádření kulturních hodnot historické krajiny.

Další obrázky produktu:

zpět