Inženýrské stavby pro SPŠ stavební NOVINKA

Druh učebnice
Vydavatelství Informatorium
Autor Hrdoušek, Vladislav a kol.
Počet stran 212
Rok 2006
Vydání 1.
dostupnost skladem 3 ks
Cena: 260 Kč s DPH
Dříve: 270 Kč Sleva 4%
ks

Podrobný popis produktu Inženýrské stavby pro SPŠ stavební

Učebnice seznamuje studenty s historickým vývojem inženýrských staveb, s pozemními komunikacemi, železničními, mostními, podzemními a vodohospodářskými stavbami. Věnuje se rozdělení jednotlivých druhů staveb, jejich charakteristice, navrhování i konstrukci. Zmiňuje také zásady ochrany životního prostředí a uvádí přehled důležitých zákonů, norem a předpisů týkajících se inženýrských staveb. Pozemní komunikace - kategorizace silnic a dálnic, návrhové prvky silnic a dálnic, návrhová rychlost, příčný a dostředný sklon komunikace, odvodnění pozemních komunikací, stavba vozovky, protihlukové clony, osvětlení, ...... Železniční stavby - železniční svršek, železniční spodek, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, sklonové poměry, tramvajové doprava... Mostní stavby - zatížení mostů, hlavní nosná konstrukce, betonové mosty, ocelové a spřažené ocelobetonové mosty, deskové mosty, trámové mosty, obloukové mosty, mostní závěry, spodní stavby, pilíře ...... Podzemní stavby - zásady cyklického ražení, štítování, protlačování ....... Vodohospodářské stavby - stokování a čištění odpadních vod, stokové sítě, čistírny, úprava vodních toků .......

Další obrázky produktu:

Související produkty

Městské inženýrství. Stavební kniha 2011 Městské inženýrství. Stavební kniha 2011
cena: 330 Kč detail
Městské vody  2013 Městské vody 2013
cena: 550 Kč detail
zpět