Estetika udržitelné architektury NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství Galerie J.Fragnera, Architectura
Autor kolektiv
Počet stran 315
Rok 2020
dostupnost skladem 1 ks
Cena: 340 Kč s DPH
Dříve: 420 Kč Sleva 19%
ks

Podrobný popis produktu Estetika udržitelné architektury

Výstava „Estetika udržitelné architektury“ v Galerii Jaroslava Fragnera (Praha 2020), kterou tato publikace doprovází, přibližuje vývoj této problematiky po roce 2008, kdy se zde konala obdobně zaměřená výstava „Zelená architektura.CZ“. Více než 60 příkladů českých i zahraničních realizací tentokrát zahrnuje širší spektrum uplatnění principů udržitelnosti, a to v několika kategoriích: stavby pro bydlení individuální i hromadné; budovy školní, komerční, průmyslové; veřejné prostory a krajinářské návrhy; nové využití brownfieldů; velké urbanistické celky. Společným záměrem je ukázat, že principy udržitelnosti lze zapojit do celku díla jako jeho integrální součást, která se neuplatňuje na úkor estetických kvalit stavby. Úvodní teoretické studie se tématu věnují z různých úhlů pohledu. Petr Kratochvíl se ve stati „Firmitas, utilitas, venustas a udržitelnost“ zabývá otázkou, do jaké míry a v jakém smyslu máme udržitelnost chápat jako specifický rys architektonického díla, nebo zda je samozřejmou podmínkou každé dobré architektury. Hans Ibelings ve stati „It Is Time For a Global Warming History of Modern Architecture” dovozuje nutnost nové interpretace vývoje architektury, která by více brala zřetel na architekty a díla reagující již v minulosti na negativní environmentální důsledky civilizačního vývoje. Stať Jana Tywoniaka „Budovy jako součást problému i součást řešení“ shrnuje nejen nové poznatky o technických řešeních udržitelných staveb, ale i závazné politické dokumenty Evropské unie, jež by měly pozitivní změny iniciovat. Komplexnímu pojetí systémů veřejné dopravy, ohleduplných vůči prostředí, se věnuje stať Petra Kroppa „Estetika přestupu na šetrnou mobilitu“, jež čerpá ze zkušeností přestavby dopravních uzlů v Nizozemí. Stať Dana Merty „Vystavování udržitelné architektury“ rekapituluje řadu minulých výstav v Galerii Jaroslava Fragnera, které – byť pod odlišnými názvy – reflektovaly témata spojená s udržitelnou architekturou, a v tomto kontextu představuje některé z nejvýznamnějších realizací a tvůrců. Editoři Petr Kratochvíl, Dan Merta, Klára Pučerová Eseje Hans Ibelings, Jan Tywoniak, Petr Kropp, Petr Kratochvíl, Dan Merta Texty Petr Kratochvíl (PK), Dan Merta (DM), Klára Pučerová (KP), Jakub Hepp (JH), Petr Kropp (PKP), Veronika Richterová (VR)

Další obrázky produktu:

zpět