Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování betonových konstrukcí NOVINKA

Druh Skripta
Vydavatelství ČVUT
Autor Hana Hanzlová - Jiří Šmejkal
Počet stran 270
Rok 2018
Vydání 2.přeprac.
dostupnost skladem 3 ks
Cena: 420 Kč s DPH
Dříve: 440 Kč Sleva 5%
ks

Podrobný popis produktu Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování betonových konstrukcí

Skriptum obsahuje nejnutnější informace z platných současných evropských norem : ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí ČSN EN ČSN EN 1992-1-1 Betonové konstrukce a navazující ČSN EN pro zatížení, materiály a provádění. Autoři definují základní postupy navrhování konstrukcí v oblasti pozemních staveb. Text je doplněn o vybrané návrhové tabulky, tabulky charakteristik výztuže a betonu a pomocné tabulky pro kotvení výztuže, tabulky pro stanovení požární odolnosti prvků ...... V tomto druhém vydání jsou uvedeny podstatné změny týkající se návrhu respektive posouzení smyku. Další změna se týká metodiky navrhování oblastí namáhaných protlačením. Důležité jsou však i změny ve výpočtu minimální výztuže pro omezení šířky trhlin a ve výpočtu průhybů. Nové znění doplňuje vysokopevnostní třídy betonu a rozšiřuje možnosti vyztužení včetně možnosti použití nekorodující výztuže. Změny jsou i v konstrukčních zásadách.

Další obrázky produktu:

zpět