Zdravotní vodohodpodářské stavby pro 3. roční SOŠ stavebních NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství Sobotáles
Autor Pavel Chejnovský
Počet stran 171
Rok 2010
Vydání 1
dostupnost není skladem
Cena: 260 Kč s DPH
Dříve: 280 Kč Sleva 7%
ks

Podrobný popis produktu Zdravotní vodohodpodářské stavby pro 3. roční SOŠ stavebních

Předkládaná učebnice, která je určena pro 3.ročník středních odborných škol stavebních, je zpracována v souladu s rámcovým vzdělávacím č. 36-47-M/001 Stavebnictví, zaměření vodohospodářské stavby, a s učebními plány a osnovami předmětu Zdravotní vodohospodářské stavby. Z celé šíře spektra zdravotních vodohospodářských staveb učebnice zahrnuje pouze oblast dopravy a rozvodu vody v rámci veřejných vodovodů a odváděných odpadních vod v rámci veřejných kanalizací. Ve výpočtových částech v obou tématických celcích jsou uplatňovány poznatky získané v předmětu hydrologie a hydraulika, v ostatních částech poznatky získané v předmětech geologie a zakládání staveb, stavební materiály, stavební konstrukce a stavební mechanika. Z obsahu :Rozdělení vodovodů podle územní působnosti,rozdělení vodovodů podle výškového uspořádání, rozvodné vodovodní sítě, výpočet potřeby vody, základy hydrauliky rozvodných vodovodních sítí.... Kanalizace - stokové sítě - výpočet množství odpadních vod, výpočtové metody navrhování stokových sítí, konstrukce a materiály stok ........

Další obrázky produktu:

zpět