Zákon o zadávání veřejných zakázek NOVINKA

Druh Příručka
Vydavatelství ČKAIT
Počet stran 190
Rok 2016
Vydání 1.
dostupnost skladem 3 ks
Cena: 230 Kč s DPH
Dříve: 250 Kč Sleva 8%
ks

Podrobný popis produktu Zákon o zadávání veřejných zakázek

Úplné znění podle stavu k 1.10.2016. Hlava I - Základní ustanovení Hlava II - Spolupráce zadavatele při zadávání veřejné zakázky Hlava III - Druhy a režimy veřejných zakázek Hlava IV - Výjimky Hlava V - Smíšená zakázka Část druhá : Základní ustanovení o zadávacích řízeních Část třetí : Podlimitní režim Část čtvrtá: Nadlimitní režim Část pátá: Zjednodušený režim Část šestá: Zvláštní postupy, část sedmá - postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek, část osmá - postup pro zadávání koncesí, část devátá - postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, část desátá - společná ustanovení, část jedenáctá - informační systém o veřejných zakázkách, část dvanáctá - systém certifikovaných dodavatelů, část třináctá - ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele, část čtrnáctá - přechodná a závěrečná ustanovení ....... Nařízení vlády č. 172/2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhl. č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyhl. č. 248/2016 o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek......
zpět