Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky NOVINKA

Druh Skripta
Vydavatelství MZLU
Autor Miroslav Kravka
Počet stran 113
Rok 2009
dostupnost skladem 3 ks
Cena: 200 Kč s DPH
Dříve: 220 Kč Sleva 9%
ks

Podrobný popis produktu Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky

Z obsahu : Cyklus vody, hydrologická bilanční rovnice, hlavní hydrologické míry a jednotky. Povodí, rozvodnice, geometrické vlastnosti povodí. Vztah srážek a odtoku . srážkový úhrn, metody stanovení srážkového úhrnu v povodí,intenzita srážky. Hydropedologie a pohyb vody v půdě. Hospodaření v povodí. Měření podzemních a podpovrchových vod. Metody stanovení součinitele hydraulické vodivosti půdy. Hydraulika objektů na malých vodních tocích.
zpět