Vytápění pro 1. a 2. roč. učeb.obor instalatér NOVINKA

Druh učebnice
Vydavatelství Sobotáles
Autor Stanislav Tajbr
Počet stran 434
Rok 2003
Vydání 2.uprav.
dostupnost skladem 2 ks
Cena: 299 Kč s DPH
Dříve: 320 Kč Sleva 7%
ks

Podrobný popis produktu Vytápění pro 1. a 2. roč. učeb.obor instalatér

Z obsahu : Základní pojmy a zákonitosti důležité ve vytápění - atmosfférický tlak, přetlak a podtlak, hydrostatický tlak, tlakový rozdíl, ......, teplo - tepelný výkon, teplotní roztažnost kapalin, pevných látek. Sdílení tepla, tepelné ztráty. Paliva, teplonosné látky. Druhy otopných soustav, teplovodní soustavy s nuceným oběhem vody..... Kotle, příslušenství pro zajištění provozu, oprav a údržby. Armatury otopných těles. Montáž kotlů a jejich zařízení. Velkoplošné otopné plochy.

Další obrázky produktu:

zpět