Voda v České republice NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství Consult
Autor kolektiv
Počet stran 253
Rok 2006
dostupnost skladem 1 ks
Cena: 530 Kč s DPH
Dříve: 550 Kč Sleva 4%
ks

Podrobný popis produktu Voda v České republice

Cílem knihy je ukázat nejrůznější podoby vody, krásu vodních útvarů. Z obsahu : Vodní bohatství - oběh vody, voda z atmosféry, vodní toky, podpovrchové vody, jezera a mokřady, vodní ekosystémy. Užívání vod - odběry a vypouštění vod, vodovody a kanalizace, voda v průmyslu, voda v zemědělství, vodní doprava,....... Škodlivé účinky vod - povodně, vodní eroze, zdravotní rizika a havarijní znečištění vod ...... Úpravy vodního prostředí - revitalizace říčních systémů, rybníky, přehradní nádrže, ochrana vodních zdrojů ..... Správa vod - vodní právo, správa vodních toků, povodí Labe, povodí Vltavy, povodí Ohře, ....... Mezinárodní souvislosti, slovníček, rejstřík ...... Fotografie, tabulky, mapy ......
zpět