Úřední oceňování majetku 2008 NOVINKA

Druh Skripta
Vydavatelství Akadem. nakl. CERM
Autor Bradáč - Krejčíř-Scholzová
Počet stran 299
Rok 2008
dostupnost týden
Cena: 435 Kč s DPH
ks

Podrobný popis produktu Úřední oceňování majetku 2008

vyhláška Ministerstva financí o provedení některých ustanovení zákona č151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně něktzerých zákonů, ve znění pozdějších předpisů/oceňovací vyhláška/ Účinnost od 1.2.2008 Komentáře - oceňování nemovitostí - oceňování věcí movitých - kódy CZ-CC Počet obyvatel obcí ČR

Další obrázky produktu:

zpět