Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. TP SSBK III NOVINKA

Druh Technické předpisy
Vydavatelství SSBK
Autor Rostislav Drochytka a kol.
Počet stran 265
Rok 2012
dostupnost skladem 1 ks
Cena: 470 Kč s DPH
Dříve: 490 Kč Sleva 4%
ks

Podrobný popis produktu Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. TP SSBK III

Nově vydaná publikace ,,Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III" se snaží shrnout veškeré nejaktuálnější poznatky, které byly získány během posledních dvaceti let, kdy byly v České republice sanace betonů aktivně provozovány a rozvíjeny. V Technických podmínkách jsou rovněž zapracovány i nejnovější poznatky a přístupy z postupně vydávaných Evropských norem. Z obsahu: Diagnostika staveb - Metody stavebně technického průzkumu... Technologický předpis - Zadávací dokumentace sanace... Zásady a metody volby technologie - předúprav a ochrany výztuže betonu... Popis technologií - rozrušování betonu.. Permlování Brokování Tryskání abrazivem Řezání diamantovými nástroji Vlastnosti a požadavky na materiály - materiály pro sanaci, antikorozní ochrana výztuže, adhezní můstek, správkové hmoty... Kontrola - kontrola materiálů pro zjištění vodotěsnosti... Požadavky na zhotovitele, zadávací podmínky a smluvní vztahy Zhotovení sanace Lhůty plnění dodávky Výběr zhotovitele Zhotovitel diagnostiky a kontroly Cenová nabídka Smlouva o dílo Přejímka a záruky Bezpečnost, hygiena, požární ochrana a ochrana životního prostředí - vyhlášky a nařízení... Hygiena práce Požární ochrana Zkušební postupy - rozdělení a definice Diagnostické zkoušky Průkazní zkoušky Kontrolní zkoušky Identifikační a rozhodčí zkoušky Referenční plochy Požadavky na zhotovitele zkoušek Odběr a skladování vzorků Odběr vzorků kapalin Skladování vzorků Příprava zkušebních vzorků Malty pro ruční zpracování Malty nanášené nástřikem Odběr, příprava a skladování vzorků Diagnostické metody - vizuální metody, zjištění šířky trhlin, ultrazvuková impulsová metoda, chemický rozbor, rentgenová difrakční analýza, poločlánková potenciálová metoda,... Zkoušení podkladu - vizuální kontrola, akustické trasování, měření vlhkosti, pevnost povrchových vrstev v tlaku,... Zkoušení správkových malt - pevnost v tlaku, obsah chloridových iontů, soudržnost, vázané smršťování/rozpínání, odolnost proti karbonataci,... Zkoušení povrchových úprav - lineární smrštění, pevnost v tlaku, odolnost v oděru, propustnost oxidu uhličitého, propustnost pro vodní páru, odolnost proti úderu, reakce na oheň, protismykové vlastnosti, umělé stárnutí, antistatické chování, difúze chloridových iontů, tloušťka vrstvy nátěru, vodotěsnost nátěru a tenkovrstvých povrchových úprav,...

Další obrázky produktu:

Související produkty

Oprava zdiva, stabilita a únosnost. Směrnice 4-3-98 Oprava zdiva, stabilita a únosnost. Směrnice 4-3-98
cena: 130 Kč detail
Poruchy střech Poruchy střech
cena: 390 Kč detail

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Oprava zdiva, stabilita a únosnost. Směrnice 4-3-98 Oprava zdiva, stabilita a únosnost. Směrnice 4-3-98
cena: 130 Kč detail
Poruchy střech Poruchy střech
cena: 390 Kč detail
Historické klenby Historické klenby
cena: 250 Kč detail
Hodnocení existujících konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí
cena: 240 Kč detail
zpět