Obnova bazénů z meziválečného období NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství NPÚ Brno
Autor Vlasta Loutocká
Počet stran 50
Rok 2016
Vydání 1
dostupnost skladem 2 ks
Cena: 190 Kč s DPH
Dříve: 210 Kč Sleva 10%
ks

Podrobný popis produktu Obnova bazénů z meziválečného období

Metodika obnovy bazénů popisuje na pozadí historického vývoje změnu vztahu člověka a společnosti k očistě a vodním aktivitám, což je postupně příčinou rozvoje lázeňství, potřebnosti plováren, očistných lázní, koupališť a posléze kromě jiného i příčinou budování soukromých bazénů u privátních obydlí. Krátký výlet do minulosti se podrobněji zastaví na konci 19. a v první polovině 20. století a zaměří se na některé významnější příklady plováren, veřejných bazénů, lázní a koupališť na území naší republiky i v zahraničí a rovněž na příklady soukromých bazénů. Výčet soukromých bazénů je omezen na Brno, brněnskou čtvrt Pisárky a na nejbližší okolí vily Stiassni. Pro urči-tou podobnost s vilou Stiassni je uveden jeden zahraniční příklad z německého Hamburgu. Dalších příkladů by bylo jistě možno jmenovat daleko více. Cílem předložené práce ale bylo postihnout pouze několik vypovídajících příkladů a podrobně se zaměřit právě na příklad řešení opravy bazénu u vily Stiassni. Tomu je tedy věnován největší prostor a detailně je popsán postup při řešení otázky, jak se postavit k problému opravy v kontextu zásad památkové péče, ale i s přihlédnutím ke stavebně technickému stavu, možnostem investora a současným normovým potřebám. Závěry, které z předložené metodiky vyplývají, jsou obecně platné a použitelné pro majitele a uživatele objektů postavených v meziválečném období, rovněž pro projektanty a pracovníky stavebních společností nebo odborné pracovníky památkové péče, kteří se s danou problematikou setkávají či setkají. Publikace představuje novou metodiku, která svým obsahem volně navazuje na obecnější metodiku věnovanou památkové obnově vilové architektury 20. a 30. let 20. století. Reaguje na sílící zájem o památky moderní architektury, ale také na rychle ubývající počet staveb daného typu.

Další obrázky produktu:

zpět