Navrhovanie predpätých konštrukcií podla európských noriem NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství Edis Žilina
Autor Martin Moravčík
Počet stran 206
Rok 2017
Vydání 1.
dostupnost skladem 2 ks
Cena: 550 Kč s DPH
Dříve: 590 Kč Sleva 7%
ks

Podrobný popis produktu Navrhovanie predpätých konštrukcií podla európských noriem

Predpätý betón využívame v stavebníctve už viac ako 100 rokov a jeho aplikácie dnes evidujeme naprieč celým spektrom stavebných konštrukcií. Od objektov pozemného staviteľstva, cez inžinierske konštrukcie napr. vodohospodárskych stavieb, líniových stavieb, až po mostné konštrukcie prakticky všetkých rozpätí. Súčasnosť je charaketristická nárastom požiadaviek na spoľahlivosť stavebných konštrukcií, ktorá je primárne zaistená v kvalitnej analýze konštrukcie premietnutej do výpočtových postupov. V každej dobe sa využívajú schémy a procedúry návrhu konštrukcie, zodpovedajúce aktuálnej úrovni vedeckého poznania. Preto myšlienka poskytnúť ucelený pohľad na modernú teóriu navrhovania a analýzu predpätých konštrukcií bola hlavnou inšpiráciou a dala podnet pre vznik tejto monografickej publikácie. Základnou líniou publikácie je v rozsahu 8 kapitol prezentovať hlavné princípy statickej analýzy a navrhovania predpätých konštrukcií z pohľadu súčasných poznatkov obsiahnutých v európskych normách. Teoretický výklad problematiky a výpočtové postupy sú doplnené ilustračnými príkladmi, ako aj príkladmi z praxe obohatené o výsledky autorových diagnostických meraní, priskumov a analýz predpätých konštrukcií. Publikácie je tiež bohato doplnená aj farebnými obrázkami a grafmi.

Další obrázky produktu:

Související produkty

Betonové stropní a schodišťové konstrukce Betonové stropní a schodišťové konstrukce
cena: 430 Kč detail
zpět