Voda v domě a na chatě. Využití srážkových a odpadních vod. NOVINKA

Druh Kniha
Vydavatelství Grada
Autor Jan Šálek a kolektiv
Počet stran 144
Rok 2012
dostupnost skladem 3 ks
Cena: 100 Kč s DPH
Dříve: 110 Kč Sleva 9%
ks

Podrobný popis produktu Voda v domě a na chatě. Využití srážkových a odpadních vod.

Předmluva: Autoři publikace nejprve seznamují s charakteristikou jednotlivých druhů vod, v samostatné kapitole jsou zpracovány zásady hospodaření se srážkovými vodami a šedými vodami z mytí a praní. Na tuto problematiku navazují podrobné kapitoly zaměřené na čištění a využití odpadních vod, další část pojednává o způsobech nakládání s odpady a začlenění těchto staveb do životního a přírodního prostředí. Kniha je doplněna výčtem nejdůležitějších norem, předpisů a nařízení a seznamem použité a doporučené literatury. Součástí publikace je problematika zaměřená na přápravu stavby, průzkumové práce, návrh, projekt a výstavbu. Úspěšné vyřešení vodního a odpadového hospodářství dočasně a trvale uzívaných budov je základním předpokladem jejich plnohodnotného využívání. S prvými řešeními této problematiky se setkáváme ve starověkém Egyptě, Mezopotámii aj. Problematika vodního hospodářství budov, zejména v oblasti zásobení vodou, balneotechnice a odvádění odpadních vod se těšila mimořádnému zájmu po celém území Římského impéria a jednotlivá zařízení byla budována již před dvěma tisíci lety. Středověk v Evropě byl krokem zpět. Teprve v počátku minulého století došlo k významným změnám v řešení této problematiky. V současné době se využívají nové poznatky z výzkumu a vývoje nových technologií a důsledně se přistupuje ke komplexnímu řešení vodního hospodářství budov, zodpovědnému hospodaření s vodou, ekologickému využívání všech dostupných zdrojů vody. Z obsahu : Vegetační kořenové čistírny, zemní filtry, čištění odpadních vod v biologických nádržích, způsoby nakládání odpadních vod - stoková soustava, doprava odpadních vod, ....

Další obrázky produktu:

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Čistírny odpadních vod pro rodinné domy Čistírny odpadních vod pro rodinné domy
cena: 80 Kč detail
zpět