Sborník projektování pozemních komunikací 23. 5. 2017 AKCE

Druh Sborník
Vydavatelství Pragoprojekt
Počet stran 120
Rok 2017
Vydání 1
dostupnost není skladem
Cena: 790 Kč s DPH
ks

Podrobný popis produktu Sborník projektování pozemních komunikací 23. 5. 2017

1. Příprava staveb v kontextu problematiky EIA Aktuální legislativa na úseku EIA včetně připravovaných změn – JUDr. Libor Dvořák, Ministerstvo životního prostředí Postřehy z projekční a inženýrské přípravy staveb – Ing. Lukáš Mašín, PRAGOPROJEKT, a.s. 2. Veřejné zakázky, jejich zadávání a hodnocení První zkušenosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek – Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Aplikace zákona č. 134/2016 Sb. v podmínkách ŘSD ČR – Ing. Radek Mátl, ŘSD ČR Využití BIM v dopravní infrastruktuře – Ing. Pavel Růžička, Ph.D., HOCHTIEF CZ a.s. Povinnosti zadavatelů staveb a projektantů při přípravě stavby z pohledu BOZP – Ing. Zdeněk Neset, Státní úřad inspekce práce Aktuální stav obchodních podmínek, JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA 3. Technické normy a předpisy Revize ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic – Ing. Michal Radimský, Ph.D., VUT v Brně Systém jakosti pozemních komunikací – Ing. Čestmír Kopřiva, ŘSD ČR TKP kapitola 1 Všeobecně – Ing. Marie Birnbaumová TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK – Mgr. Ján Skovajsa, ŘSD ČR TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací – Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o. TP 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností - k čemu je to dobré? – Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze Pražské stavební předpisy – Ing. Renáta Pintová – Králová, Česká společnost pro stavební právo Asfaltová pojiva – proč a jak správně používat specifikace pojiv v projektové přípravě – Ing. Václav Neuvirt, CSc., VIAKONTROL, spol. s r.o., Ing. Václav Valentin

Další obrázky produktu:

zpět